Liite 8: Toistetut havainnointihetket vanhempien kanssa

Käytät tätä lomaketta yhteenvetoon vauvan käyttäytymisen toistetuista havainnoinneista liittyen seuraaviin seikkoihin:

  1. Muutokset vauvan käytöksessä ja kehityksessä.
  2. Muutokset, joita havaitse vanhempien kommenteissa vauvastaan tai tuntemuksissaan vauvaa kohtaan tai heidän vanhemmuuden roolissaan.
  3. Vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutussuhteen edistyminen (puhe, katsekontakti, kosketus, läheisyys jne.)
  4. Vanhemman ehdotukset liittyen vauvan hoivaan.
  5. Kuinka yhdessä katselu vaikuttaa vanhemman osallistumiseen vauvan hoitoon ja heidän väliseen suhteeseen.

Huom!

Tätä lomaketta voit käyttää yhdessä Katso kuinka kehityn -lomakkeen kanssa, kun havainnoit samaa vauvaa toistuvasti.

Lataa PDF

Siirry lomakkeen pdf -tiedostoon. 

Jätä kommentti